top of page

Hieros Gamos Festival 

Hieros Gamos, het heilige huwelijk, het ontvouwen van mannelijke en vrouwelijke energie in ons mens-zijn en in relaties fascineert mij enorm in het dagelijks leven.

 

Het Hieros Gamos Festival biedt mij en vele anderen een heilige oefenplaats, een spiegelplek en een herinnering aan het werkelijk mogen liefhebben van mijzelf en anderen. Het magische veld van waarheid en liefde dat ontstaat op en rond het Festival laat mij keer op keer herinneren hoe het kan zijn als we leven vanuit liefde, uitgelijnd met het Goddelijke, verbonden, waarachtig en steunend. Halelujah!

 

Ook zijn het festival en de ontmoetingen regelmatig plots openend en doorsnijdend en laat het licht schijnen op delen in mij die, door in het verleden opgelopen pijn, verdrongen waren en nog niet de volle ruimte konden innemen. Thema’s als (on)veiligheid, (on)afhankelijkheid, zwakte, bestaansangst, overgave, man-zijn. Als een donderslag word ik er razendsnel mee in contact gebracht en kan ik niet anders dan het in de ogen te kijken en me ervoor openen. 
Steeds weer, uiteindelijk, ervaar ik een intense bevrijding, een loskomen van ingesleten overtui-gingen, oordelen, inhoudingen en aangeleerd gedrag. Een dieper ontspannen en een thuiskomen in mijzelf, in samen, in liefde en waarheid. Een diepere heling, of anders gezegd: een dieper herinnerd worden dat ik en wij simpelweg heel zijn.

 

Sinds mijn eerste Hieros Gamos Festival in 2014 ben ik steeds weer diep geraakt, geconfronteerd, bekrachtigd, geopend en gesmolten tijdens de Festivals. Een feest om in dit prachtige veld te mogen leven en samen te zijn met mijn spirituele familie. Een feest om weer terug te zijn in dit transformerende veld van ware liefde.Meer informatie over dit prachtige festival vind je hier: 

 

www.hierosgamos.nl
 

HG2019
HG2019
HG2019
HG2019

Wil je de schoonheid en liefde van het Hieros Gamos Festival zien en voelen? Kijk dan de videos hieronder:

bottom of page