top of page

Rebalancing

 

Jouw persoonlijke ontwikkeling verdiepen via het lichaam en bewustzijn.


 

Inleiding

Rebalancing brengt je dieper in contact met jezelf. Meer aandacht in je lichaam, hierin voelen en ontspannen. Je leert werkelijk luisteren naar je lichaam. Het geeft je ook inzicht in hoe jouw leven invloed heeft (gehad) op je vitaliteit en vrijheid. Nog belangrijker....het brengt je weer in contact met je oorspronkelijke en altijd aanwezige rust, vertrouwen, kracht en wijsheid. Rebalancing helpt je om te kiezen vanuit je intuïtie en verlangens, in plaats van alleen uit mentale afwegingen. Je leeft voller, met meer spontaniteit en openheid.

Voor wie?

Rebalancing helpt bij de ontwikkeling:

• van denken naar voelen naar zijn

• van spanning, pijn en stress naar ont-spannen en meer inzicht

• van verdriet, vermoeidheid of boosheid naar innerlijke kracht

• van eenzaamheid en angst naar contact met jouw eigen basis

• van ziekte en herstel naar veerkracht en vitaliteit

• van zorgen en controleren naar acceptatie en overgave

• van ingehouden leven naar innerlijke ruimte en vrijheid

In Rebalancing gaan we ervan uit dat het lichaam signalen en inzicht geeft over hoe we leven.

Waarom Rebalancing?

Als kind word je geboren met een natuurlijke mate van onbevangenheid. Je groeit echter op door je aan te passen aan de verwachtingen van je omgeving. Je houdt in wat door anderen niet gewaardeerd wordt. Dit inhouden is niet goed of fout. Het beïnvloedt echter jouw eigenheid. Naast jezelf aanpassen, doe je intense ervaringen op rond geboorte, gezinsleven, ziekte, overlijden, werkstress en verandering van levensfasen. Ook kun je vastlopen in het dagelijks contact met de mensen om je heen of moeite hebben met de stroom van gedachten in je leven.

 

Al deze ervaringen brengen gevoelens van angst, boosheid, verdriet en eenzaamheid met zich mee. Het zijn gevoelens die we als onwenselijk ervaren. Daardoor ben je gewend ze in te houden en op te slaan in je lichaam. Dit kan leiden tot psychische en lichamelijke spanning en pijn. En ook tot veel piekeren en minder voelen. Je lichaam en geest raken hierdoor uit evenwicht en dat kost veel energie. Je overleeft in plaats van leeft.

Hoe werkt Rebalancing en wat levert het je op?

De essentie van Rebalancing is met volle aandacht in je lichaam aanwezig zijn en aangeraakt worden. Aanraken wordt hierin gecombineerd met zelfonderzoek aan de hand van vragen en stilte.

 

Bij het aanraken lig je op een massagetafel. Naast de fysieke spanning in de spieren, gewrichten en weefsels, raakt de Rebalancer ook de onderliggende geestelijke en energetische spanningen en blokkades aan. Op de juiste diepte aangeraakt, ervaar je die spanningen. Door ze helemaal toe te laten, krijgen je lichaam en geest letterlijk de ruimte om te ont-spannen. Je energie gaat weer stromen.

Zelfonderzoek en stilte ondersteunen het proces naar dieper voelen en een ruimer zelfinzicht. Zelfonderzoek en bewustwording maakt een belangrijk onderdeel uit van de sessies. 

Een Rebalancing-sessie

De eerste sessie begint met een intakegesprek over ondermeer jouw levenssituatie, gezondheid en hulpvraag. Ook komt aan bod hoeveel tijd je jezelf geeft om aan je hulpvraag te werken. Elke sessie erna begint met een kort inleidend gesprek over wat op dat moment aandacht vraagt. Aan het eind van de afgesproken periode evalueren we het effect van de sessies en een eventueel vervolgtraject. 

Persoonlijke ontwikkeling en een blijvende positieve verandering vragen aandacht, toewijding en oefening. In de sessies werken we samen en bespreken we praktische handvatten voor in je dagelijks leven. Het proces vraagt van jou de bereidheid om het geleerde toe te passen en te combineren met dagelijkse oefeningen.
 

Respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal in mijn houding naar jou. Vanuit deze waarden kan er ruimte ontstaan voor verkenning en voelen wat er in jou leeft. 

Elke sessie duurt ongeveer 1,5 uur voor jou als client. 
Zelf besteed ik ruim 2 uur per sessie (incl. voorbereidingswerk, verslaglegging, tussentijds contact, etc.).  

Een relatie-sessie (liefdeskoppels)
Naast individuele sessies, begeleid ik ook liefdespartners in mijn praktijk met relatie-sessies. Voorafgaand aan de eerste relatie-sessie informeer ik bij ieder van jullie wat de situatie is in jullie relatie op dit moment, wat jij ervaart en wat jouw en jullie ontwikkelbehoefte is, zodat ik jullie beider belevingen en jullie gezamenlijke behoefte gehoord heb alvorens we starten.

In de relatie-sessies werk ik voornamelijk met zelfonderzoek, waarachtige deling, lichaamsgerichte werkvormen en meditatie. Ook aanraking kan onderdeel uit maken van de sessie(s), als dat past in jullie behoefte en het verloop van de sessie(s).

Of je relatie nu voluit stroomt of juist in zwaar weer verkeerd, jullie een korte periode samen zijn of al langere tijd, er nu een concreet of acuut thema speelt in de relatie of niet...jullie zijn heel welkom om via mijn relatie-sessies

-jullie relatie-veld op te schonen,
-jezelf waarachtig in te brengen naar je aanwezige partner, daar waar jullie mogelijk thuis terughouden of elkaar niet (voldoende) kunnen horen,
-een thema samen verder uit te werken,
-elkaar dieper te ontmoeten en (weer) te verbinden samen, opdat jullie Liefde weer voluit kan stromen.

Sommige koppels komen met een specifiek thema en zijn met 1 of 2 sessies voldoende ondersteund om door te bewegen samen. Andere koppels komen voor meerdere sessies om een duurzame verandering te ervaren. 
Alles is hierin welkom en samen zullen we hierover afstemmen in de (eerste) sessie.

Elke relatie-sessie duurt ongeveer 2 uur en kan met 30 minuten verlengd worden indien de sessie dit nodig heeft (in gezamenlijk overleg). 
Als jullie dit wensen, is het ook mogelijk om begeleid te worden door mij en mijn vrouw Sabina (ook Rebalancer). Lees hieronder meer over de tarieven, ook voor deze gezamenlijke begeleiding.
 

Praktijk Emile Buring Rebalancing Kommer

Tarieven individuele sessies (1,5 uur)


Particulier: €130    (geen btw / btw-vrijstelling voor particuliere sessies). 


Freelancer/zzp'er (bijv. ovv coaching of supervisie): €140   (geen btw-berekening i.v.m. btw-vrijstelling NKOR).

Organisaties (werkgever/organisatie betaalt de sessies): €160    (geen btw i.v.m. btw-vrijstelling NKOR).

Een online-sessie is mogelijk, indien je niet in staat bent te reizen. 
Het tarief voor een online-sessie van 1 uur bedraagt €95 voor particulieren, €105 voor zzp'ers, €125 voor organisaties.


Tarieven relatiesessies (koppels)


Een sessie van ongeveer 2 uur onder begeleiding van Emile: €200   (geen btw i.v.m. btw-vrijstelling NKOR).
Extra tijd, per 30 min. €50; verlengen van een relatie-sessie vindt plaats op basis van gezamenlijke afstemming.

Een online-sessie is in bijzondere situaties mogelijk, indien jullie niet in staat zijn te reizen. Het tarief voor een online-sessie van 1 uur bedraagt €125 voor koppels, verlenging is mogelijk indien de sessie dit vraagt en in gezamenlijk overleg, per 30 min. €50 (een eerste relatie-sessie vindt altijd in de praktijk plaats).

Vergoeding

Voor meer informatie over vergoeding van de sessies, klik hier.
Rebalancing valt onder natuurgeneeskunde/natuurgeneeswijzen. Let op: Indien in de rechterkolom van het overzicht 'natuurgeneeswijzen*:' of 'natuurgeneeswijzen alleen:' staat, worden alleen de daarna genoemde vormen vergoed, dus geen Rebalancing.
Informeer, naast deze lijst, ook bij jouw zorgverzekeraar of deze mij als zorgverlener geregistreerd hebben, dan weet je zeker dat sessies (deels) vergoed worden uit de polis voor aanvullende zorg.

Ervaringen van clienten individuele sessies


Ik voelde dat er iets vastzat in mijn lichaam, wat me blokkeerde, waarbij ik hulp nodig had. Nog steeds zo dankbaar dat een vriend me Emile aanraadde. Voor zijn liefdevolle betrokkenheid bij mijn proces en het diepgaande ondersteunende lichaamswerk dat hij doet. En waardoor ik weer contact kon maken met het krachtige en kwetsbare leven in mij. En alle energie die daarbij hoort, inclusief tranen. 
Marten

Voor mij als prater is het een fijne aanvulling om ook via het lijf contact te maken met gevoelens, deze toe te laten en te ontladen. Ik ervaar iedere sessie weer als helend en ondersteunend in mijn proces. Het helpt mij om steeds authentieker te worden en mijn lijf meer en meer te bewonen. Emile's warme, afgestemde en kundige begeleiding zorgt ervoor dat de kern van een situatie snel geraakt wordt en er de veiligheid is om de emoties toe te laten.
Linda 


Wat ik hier wil zeggen, en wat eigenlijk bijna niet kan met geschreven woorden, is DANKJEWEL. Dankjewel voor jouw steun, vertrouwen, me (figuurlijk) vasthouden waar het moeilijk was en me laten voelen dat het OK was wat ik ook voelde en waar in mijn ziel ik ook terecht kwam. Ik heb rebalancing en jouw begeleiding als ongelooflijk waardevol, bijzonder en helend ervaren. Nu ik dit schrijf, besef ik de grote waarde van mijn bezoeken aan jouw praktijk, die zijn een deel geworden van mijn levensweg. 

Judith


Door stressgelateerde klachten kwam ik bij Emile. Ik wist niet wat ik ervan kon verwachten, maar stond ervoor open. Ik had al veel geprobeerd maar helaas zonder resultaat. Emile stelde mij direct op mijn gemak waardoor ik vertrouwen in hem kreeg. Gezamenlijk hebben wij de problemen aangepakt en kan ik nu beter omgaan met het verlies van mijn man. Ik heb meer inzicht gekregen en luister meer naar mijn lichaam. Ik ben dan ook heel dankbaar voor zijn hulp en kan nu weer verder.
Antoinette


Door verdriet en dat te willen hanteren, fungeerde mijn hoofd los van mijn gevoelens. Daardoor zag ik het allemaal niet meer zitten. Ik was doods en moe, het leven was niet fijn meer. Op aanraden van vrienden kwam ik in aanraking met Rebalancing en met jou, Emile. Ik kwam letterlijk weer in evenwicht. Ik heb het leven weer in de hand, niet in de vorm van controle, maar juist in de vorm van overgave en aanvaarding. Ik mag zijn wie ik ben en vooral van mezelf houden. Niet gemakkelijk, maar ik heb nu goede handvatten. Dank je wel!

Luce

 

Jarenlang woonde ik in mijn hoofd. Ik had me terug getrokken en probeerde controle uit te oefenen over de omgang met mezelf, anderen en de toekomst. En dat werkt niet. Nog beter verwoord: het gaf me lichamelijke klachten en het ging ten koste van mijn liefdesband en vriendschappen, en ook van mijn werkhouding. Rebalancing helpt me om het centrum van waarnemen te verplaatsen. Ik maak nu een reis van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. En dat is verfrissend, verrijkend en helend. Ik kom weer thuis.

Huub

 

Emile, ik denk nog vaak met warme gevoelens terug aan onze sessies. Het is een reis geweest voor mijn lichaam, geest en ziel en ergens hier tussenin heb ik mezelf terug gevonden. Mijn eigen “IK”. Je uitnodiging om (mijzelf) helemaal te voelen, herleef ik regelmatig en voelt nog steeds zo vertrouwt. Vaak voel ik me ontzettend goed en ik ben meer zelfverzekerd geworden. De sessies hebben bijgedragen aan mijn eigen erkenning. En eigenlijk ben ik heel regelmatig gewoon gelukkig. Ik dank je!

Mieke

 

Sinds ik een jaar geleden chemokuren heb ondergaan, voelt mijn lichaam elke ochtend bij het wakker worden stijf en gespannen aan. Het kost me veel moeite op te staan en op gang te komen. De ochtend na de behandeling bij jou voelde ik me veel meer ontspannen. Mijn lichaam voelde lichter en ik had meer energie. Dit was mijn eerste kennismaking met Rebalancing. In eerste instantie stond ik er wat onwennig tegenover, maar het vertrouwen dat jij uitstraalt, heeft me over de drempel geholpen. In anderhalf uur kwam ik via gesprek, massagetechnieken, aanraking en aandacht voor mijn ademhaling helemaal tot mijzelf en ontdekte ik de stilte om mij heen en de diepe kalmte in mijzelf.

Nico 

 

Door de sessies bij jou ben ik mij bewust geworden van mijn interne criticus (zelfoordeel). Deze was erg op de voorgrond, waardoor ik mij steeds onzekerder ging voelen. Met jouw hulp heb ik mijn interne criticus nu op een zijspoor kunnen zetten, waardoor ik mij meer kan ontspannen, met plezier mijn werk weer doe en me prettiger voel. Emile, bedankt voor het veilige, rustige en vertrouwde gevoel tijdens jouw sessies. 

Hanneke

 

Emile, ik heb nu alweer een aantal sessies bij jou gehad en in die tijd zijn er kleine wondertjes gebeurd. Bij mijn komst zat mijn rugzak propvol en mijn energielevel was laag. Intussen bruis ik weer van energie en onderneem van alles. Je hebt me enorm geholpen met loslaten van oude ballast, bevrijdt van emoties en weer ruimte gegeven om te worden wie ik in feite ben. Mijn te lang onderdrukt, aangepast gevoel verdwijnt en maakt plaats voor IK BEN.

Anne

 

Lees hier meer ervaringen van clienten.

 

Ervaringen relatie-sessies (koppels)
 

Op het moment dat je relatie zich in 'zwaar weer' bevindt en je hebt hulp nodig, bij wie durf je dit aan te gaan? Zowel mijn partner als ik konden ons direct vinden in het vragen van begeleiding van Emile. Emile is namelijk enorm kundig in het scheppen van een sfeer waarbij we ons beiden veilig genoeg voelden om te delen wat er gaande was. Hij geeft structuur, richtlijnen, is ongelofelijk zorgvuldig in zijn communicatie. Je kunt ervaren dat hij volledig aanwezig is en zo oprecht betrokken bij wie jij bent. 

Van tevoren werd er met ieder apart gesproken over onze 'struggles' en wat we wilden bereiken met de sessies. Vervolgens kwamen we samen in Emile zijn praktijk om onder zijn begeleiding werkelijk in contact te durven zijn met onszelf als met elkaar. Er ontstond helderheid, ruimte. Zowel voor de pijn, de frustratie, als de grote liefde die daar achter schuilde.
Tim 

We zijn waren 30 jaar samen en nog steeds blij met elkaar. Het was voelbaar dat er een nieuwe fase aankwam in onze relatie. Niet alleen omdat onze zoons inmiddels volwassen zijn, maar ook omdat mijn man steeds meer de weg naar binnen aan het ontdekken is en ik juist mijn expressieve kant meer aan het ontwikkelen ben. We besloten tot een relatiesessie bij Emile om deze nieuwe fase bewust en open in te gaan. 
Door de ruimte die Emile geeft, zijn waarachtige aandacht en de kunst die hij verstaat van het benoemen van de essentie, gaan we meteen de diepte in en kunnen we onze gevoelens met elkaar delen. Een gezamenlijke ademsessie laat onze energie vervolgens vrijuit stromen en verbinden. De weken erna merken we pas goed hoeveel onze relatie hierdoor heeft gewonnen aan intimiteit (zowel op het emotionele, als op het seksuele vlak). Zo waardevol en een fantastische start van deze nieuwe fase.
Karin

Emile is -net als zijn prachtige praktijkruimte- warm en licht. Maar ook scherp en oplettend, waardoor niet veel hem ontgaat. Hij ziet en doorziet mensen. De relatiesessie die we bij hem deden was een prachtig open en eerlijk onderzoek, waarbij Emile meekeek met ons naar onze patronen en ze steeds haarfijn wist aan te wijzen als ze zich voordeden in het moment. Heel fijn en verhelderend.
Sjaan 


 

Vraag en Antwoord

Hoe werkt persoonlijke ontwikkeling via 't lichaam precies?

Wat maakt Rebalancing anders dan andere therapieën?

Is Rebalancing een vorm van medische hulpverlening?

Wat is het verschil tussen begeleiding door een Psycholoog en een Rebalancer?

Is het noodzakelijk om tijdens sessies in ondergoed gekleed te zijn?


Afspraak maken?
Om direct een afspraak voor een Rebalancing-sessie te maken klik hier.

Privacy
Na het toezenden van jouw contactgegevens, bewaar ik je emailadres en telefoonnummer om je te kunnen informeren en bereiken. Mocht je bezwaar hebben tegen mailings, laat me dit dan weten, dan word je uit het mailingbestand verwijderd. Hiernaast ben ik wettelijk verplicht om jouw clientdossier te bewaren, hier staan ook je persoonsgegevens in. Ik doe mijn uiterste best om deze gegevens geheim te houden. 

bottom of page